چهره‌ها

مسعود پزشکیان کیست و چه مسیری را تا پاستور پیموده‌است؟

روابط‌عمومی:
در نیمه تیرماه 1403 مردم ایران مسعود پزشکیان، جراح 69ساله اهل مهاباد آذربایجان غربی را به ریاست جمهوری برگزید. بخش چهره‌ها را با معرفی رییس‌جمهور منتخب ایران آغاز می کنیم و امیدواریم که در آینده شما را با چهره‌های موثر بیشتری در حوزه های مختلف ایران عزیزمان  آشنا کنیم.

تازه‌ها

انرژی و صنعت

معاون وزیر صمت مطرح کرد؛ عدم‌النفع قطعی برق و گاز صنایع به ۵۰ همت رسیدفاصله رشد ۸ تا ۱۳ درصدی

نقدونظر

گزارش

ارتباط با ما

طراحی شده توسط ایراکد